Aller au contenu principal

Piscine - Horaires

Période scolaire (à partir du 18 septembre 2023)
Lundi: 11:30-13:50, 16:00-20:00
Mardi: 11:30-13:50, 16:00-22:00
Mercredi: 10:00-20:00
Jeudi: 11:30-13:50, 16:00-22:00
Vendredi: 11:30-13:50, 16:00-20:00
Samedi: 9:00-18:00
Dimanche: 9:00-13:00, 14:30-18:00

Vacances scolaires (hors été)
Lundi: 10:00-20:00
Mardi: 10:00-22:00
Mercredi: 10:00-20:00
Jeudi: 10:00-22:00
Vendredi: 10:00-20:00
Samedi: 9:00-18:00
Dimanche: 9:00-13:00, 14:30-18:00
Période scolaire (à partir du 4 septembre 2023)
Lundi: 12:00-13:45, 15:30-18:00
Mardi: 12:00-13:45, 15:30-19:00
Mercredi: 15:00-19:00
Jeudi: 11:45-13:45
Vendredi: 12:00-21:00
Samedi: 14:30-18:30
Dimanche: 9:00-13:00, 14:30-18:00

Vacances scolaires (hors été)
Lundi: 10:00-19:00
Mardi: 11:00-20:00
Mercredi: 10:00-19:00
Jeudi: 10:00-20:00
Vendredi: 11:00-21:00
Samedi: 9:00-13:00, 14:30-18:30
Dimanche: 9:30-13:00, 14:30-18:00
Période scolaire (à partir du18 mai 2024)
Lundi: 12:30-13:45, 15:30-18:00
Mardi: 12:00-13:45, 19:00-21:30
Mercredi: 15:30-19:00
Jeudi: 12:30-13:45, 15:30-18:15
Vendredi: 11:15-13:45, 15:30-18:45
Samedi: 14:30-18:30
Dimanche: 8:30-12:30

Vacances scolaires (hors été)
Lundi: 11:00-18:30
Mardi: 11:45-21:30
Mercredi: 11:00-18:30
Jeudi: 11:00-18:30
Vendredi: 11:45-18:30
Samedi: 9:00-18:00
et: 8:30-12:30
Période scolaire (à partir du 13 septembre 2023)
Lundi: 16:00-19:00
Mardi: Fermé
Mercredi: 13:00-19:00
Jeudi: Fermé
Vendredi: 16:00-20:00
Samedi: 14:00-18:00
Dimanche: 9:00-12:00

Vacances scolaires (hors été)
Lundi: 14:00-18:30
Mardi: 14:00-18:30
Mercredi: 14:00-18:30
Jeudi: 14:00-18:30
Vendredi: 14:00-18:30
Samedi: 14:00-18:30
Dimanche: 9:00-12:00
Période scolaire (à partir du 18 septembre 2023)
Lundi: 12:00-13:00
Mardi: 17:00-19:00
Mercredi: 15:30-18:00
Jeudi: 12:00-13:30
Vendredi: 17:00-19:30
Samedi: 14:45-17:00
Dimanche: 8:30-11:00

Vacances scolaires (hors été)
Lundi: Fermé
Mardi: 14:00-18:30
Mercredi: 14:00-18:30
Jeudi: 14:00-18:30
Vendredi: 14:00-18:30
Samedi: 14:00-18:30
Dimanche: 9:00-12:30